Diaspora

אתגר הגיור

בית המשפט העליון הכיר בתוקפם של גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנערכים בישראל לצורך מתן אזרחות על פי חוק השבות. המערכת הפוליטית גועשת סביב הנושא – המחנות הידועים מראש אינם מהססים לנקוט במילים הקשות ביותר – אך אסור לטעות: בהתבסס על תקדימים משפטיים שפותחו במשך יובל שנים, לבית המשפט כמעט ולא היה שיקול דעת. התוצאה התחייבה כמעט באופן מתמטי ראשית, ישראל, כמדינה דמוקרטית, איננה יכולה להתייחס באופן לא שיוויוני לבתי דין של…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום