ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2022

הערכה שנתית 2022

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים

גבריאל אבנצור, נדיה ביידר, אבי גיל, בארי גלטמן, שלום סולומון ואלד, חיים זיכרמן, נעה ישראלי, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הבא